Polityka prywatności

Warunki korzystania ze sklepu internetowego GlamBeauty.pl

1. Udostępnione poniżej zasady Polityki Prywatności dotyczą korzystania ze sklepu internetowego GlamBeauty.pl i zostały stworzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyżej wymienionego serwisu. Korzystanie, przeglądanie oraz uzyskiwanie korzyści z jego działania jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności. Jeżeli jakikolwiek z udostępnionych warunków jest niezgodny z wolą użytkownika powinien on zaniechać korzystania ze sklepu GlamBeauty.pl.
2. Polityka Prywatności sklepu GlamBeauty.pl tyczy się każdego użytkownika serwisu i jest ona aktualna w momencie korzystania z niego.
3. Sklep GlamBeauty.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Polityce Prywatności serwisu bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników. Zasada nieudostępniania i niesprzedawania innym podmiotom danych osobowych użytkowników sklepu pozostaje niezmienna z wyłączeniem przypadku prowadzenia postępowania poprzez polskie organy ścigania (tj. policja, prokuratura, sądy i in.).

Jakie informacje są gromadzone przez sklep internetowy GlamBeauty.pl

1. Użytkownik korzystający z serwisu GlamBeauty.pl pozostaje anonimowy tak długo, jak długo sam nie postanowi inaczej. Momentami, w jakich system wymaga wpisania danych przez użytkownika jest pierwszy zakup, wypełnienie formularza kontaktowego lub zapisanie się do subskrybcji newslettera. W wymienionych sytuacjach wymagane jest podanie (drogą elektroniczną, bądź inną, wybraną przez użytkownika). Do tego momentu system gromadzi standardowe dane z logów, takie jak: adres IP komputera użytkownika, data i godzina odwiedzin, ostatnio oglądane produkty.
2. Dokonanie zakupu w sklepie GlamBeauty.pl oraz rejestracja użytkownika w sklepie łączą się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Zgromadzone dane są wymagane w celu zrealizowania złożonego zamówienia (w tym: wystawienia dokumentu sprzedaży, stworzenia listu przewozowego i wysyłki produktu), co łączy się z ich przekazaniem partnerom handlowym sklepu GlamBeauty.pl celem sprawnej realizacji zamówienia.
3. Wykorzystanie zgromadzonych danych w celach marketingowych odbywa się jedynie za zgodą użytkownika.
4. Każdy użytkownik serwisu GlamBeauty.pl ma możliwość wglądu, edycji, poprawy oraz usunięcia danych osobowych zapisanych w systemie serwisu.
5. Jedynie upoważnieni do tego pracownicy sklepu GlamBeauty.pl mają dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Wyszczególnieni pracownicy mają obowiązek zachowania tajemnicy oraz do uniemożliwienia dostępu do owych danych osobom nieupoważnionym.

Realizacja zamówień w sklepie internetowym GlamBeauty.pl

1. Zamówienia składane w sklepie GlamBeauty.pl realizowane są pod warunkiem podania przy ich składaniu danych niezbędnych do jego prawidłowego zrealizowania. Pomagają one także komfortowo i szybko obsłużyć Klientów. Niepodanie owych danych skutkuje brakiem możliwości zrealizowania zamówienia. Niezbędne dane to:
1.1. Imię i nazwisko
1.2. Adres wysyłki.
1.3. Adres poczty elektronicznej,
1.4. Numer telefonu.
2. Sklep GlamBeauty.pl zastrzega sobie możliwość wysyłania użytkownikom serwisu wiadomości e-mail z informacjami na temat statusów realizacji ich zamówień oraz - jeżeli to koniecznie - do kontaktu telefonicznego w kwestiach związanych z zamówieniami.